Az SíMax internetes oldal (továbbiakban: Honlap) tulajdonosa és üzemeltetője a Suhatag Outdoor Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3300 Eger, Fadrusz utca 26/c. (a továbbiakban: Suhatag Outdoor Kft.).

Suhatag Outdoor Kft által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy a felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen Jogi Közleményben foglaltakat. Felhasználó a Honlap használatával elismeri, hogy a jelen Jogi Közleményben foglaltakat megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Honlap arculata, valamint az azon megjelenő valamennyi tartalom, annak szerkesztése és elrendezés szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja a Suhazag Outdoor Kft. Az Suhatag Outdoor Kft fenntart minden a jogot magának a Honlap bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatban.

A Honlapról tartalmat, információt átvenni kizárólag a Suhatag Outdoor Kft weboldalra forrásként való hivatkozás, vagy az „Símax” megnevezéshez kapcsolat hiperhivatkozás mellett lehet, de a felhasználó ebben az esetben sem jogosult módosítani az átvett (eredeti) információt.

Suhatag Outdoor Kft szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértése, a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után!

Suhatag Outdoor Kft a Honlapon elhelyezett tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére felelősséget nem vállal, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a tartalom épsége érdekében. A felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használják. Suhatag Outdoor Kft nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

Suhatag Outdoor Kft a Honlapról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Suhatag Outdoor Kft nem felelős a felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó számítógépéhez ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

Suhatag Outdoor Kft a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása mellett kezeli.

Suhatag Outdoor Kft biztosítja az általa kezelt adatok és személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek.

A Felhasználó az oldal használatával hozzájárul ahhoz, az un. sütik (cookie) használatához. Az Suhatag Outdoor Kft a sütik használatával igyekszik a felhasználó számára minél relevánsabb, érdekesebb tartalmakat megjeleníteni.

Suhatag Outdoor Kft által kezelt adatok köre: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, születési adatok, lakóhely (város), telefonszám (mobil)

A fenti adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása a szolgáltatás igénybevétele során. A fentiekben meghatározott adat kezelésének célja a felhasználó azonosítása a szolgáltatás igénybevétele útján lebonyolított levelezés során.

Amennyiben a Honlap vagy az arról elérhető szolgáltatás személyes adatok megadásához kötött, a felhasználó annak megadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Jogi Közleményben foglaltakat és egyben hozzájárul ahhoz, hogy Suhatag Outdoor Kft a felhasználó személyes adatait a vonatkozó törvényekben meghatározott módon kezelje.

Az adatlap kitöltésével a felhasználó hozzájárulását fejezi ki személyes adatainak Suhatag Outdoor Kft részéről a jelen Jogi Közleményben meghatározott cél elérése érdekében történő kezeléséhez. A felhasználó a regisztráció jóváhagyásával elismeri, hogy a fenti hozzájárulást előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozatként tette meg.

Suhatag Outdoor Kft egyes információkat összesített és feldolgozott formában szerződéses partnerei rendelkezésére bocsáthat abból a célból, hogy azok a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat. Suhatag Outdoor Kft jogosult arra, hogy egyes információkat (oldalletöltések, látogatások és látogatók száma és eloszlása stb.) statisztikai formában nyilvánosságra hozzon annak érdekében, hogy a Honlap szolgáltatásainak működéséről tájékoztassa az érdeklődőket.

Suhatag Outdoor Kft a felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket, jelszavakat, emlékeztetőket, stb.) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veheti igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül – jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adhatja át.

A felhasználó köteles az adatmegadás során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni.

Suhatag Outdoor Kft bármikor módosíthatja a jelen Jogi Közleményt. A felhasználó a tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Jogi Közlemény feltételeinek módosítása rá nézve kötelező.

Maradj fókuszban!

Szeretnél időben értesülni a kedvenc szálláshelyeidről? Iratkozz fel
hírlevelünkre és ne aggódj, nem szemeteljük tele a postaládádat!